Hành trình vạn dặm bắt đầu từ việc bỏ qua sự tự chỉ trích bản thân… để viết. Theo 10 “bước” sau:

1. Bỏ qua sự tự chỉ trích bản thân (tất nhiên rồi)
2. Viết trước – sửa sau
3. Học viết từ nhiều nơi
4. Viết mỗi ngày
5. Thử nghĩ đến việc xuất bản
6. Là chính bạn (yeah that’s yew!)
7. Thử một thứ gì đó mới
8. Tận hưởng niềm vui là một người viết
9. Phát triển kênh viết cá nhân
10. Đặt mục tiêu (nhắc lại, M-Ụ-C T-I-Ê-U)