Một trong những điểm tạo nên sự hấp dẫn của truyện cũng như những bộ phim nổi tiếng, chính là sự tốt-xấu, trắng-đen không rõ ràng. Sau đây là những mẹo nhỏ giúp bạn tạo nên sự “mập mờ” đó, như cách mà các tác giả đã làm với Batman, Thanos và hàng loạt nhân vật khác.

1. Nhân vật chính không biết nên tin tưởng ai
2. Nhân vật chính xung đột với các nhân vật tốt đại diện cho pháp luật
3. Các nhân vật chính diện có mâu thuẫn, xung đột với nhau
4. Tên tội phạm không thể điều khiển tất cả những kẻ xấu
5. Nhân vật chính làm tổn thương người thân cận nhất, và cả xã hội quay lưng lại với anh ta