Cách tốt nhất để bắt đầu viết là bắt đầu viết. Thử mở đầu câu chuyện với 5 cách mở đầu của Sakédemy xem sao? 😉

1. Mở đầu với một hành động: “Hắn vừa đi vừa chửi. Cứ rượu xong là hắn chửi.”

2. Mở đầu với một đoạn tóm tắt

3. Giới thiệu người kể chuyện

4. Mở đầu với sự sắp đặt khung cảnh

5. Mở đầu với một đoạn hội thoại