Ờm…….À……Nói tóm lại là không biết nói gì cả :)))) Nhưng thử thế này xem, biết đâu lại nói hay hơn ý bạn nhỉ?

1. Hạn chế phân tâm
2. Đừng bỏ tay vào túi
3. Chuẩn bị thật kỹ lưỡng
4. Bớt ngượng ngập
5. Nói chuyện mặt đối mặt khi có thể
6. Giữ cho câu nói đơn giản và ngắn gọn


(Nguồn: artofmanliness.com)