Đã bao giờ bạn lựa chọn một cuốn sách hay một bộ phim chỉ vì tiêu đề hấp dẫn của nó? Nếu đang có sẵn trong tay tập bản thảo của mình, còn chần chừ gì mà không nghĩ ngay một tiêu đề thật “oách” cho đứa con tinh thần? Biết đâu sách của bạn sẽ bán rất chạy đấy :))

1. Nội dung câu chuyện
2. Lấp khoảng trống
3. Sự ám chỉ
4. Tên nhân vật
5. Không gian diễn ra
6. Thời điểm diễn ra

(Nguồn: storify.com)