Đến 1 ngày khi mà font chữ bạn chọn cũng có thể nói lên con người thì Sakédemy tin rằng loại sách bạn đọc sẽ còn tiết lộ nhiều điều thú vị hơn nữa. Hãy cho tụi mình biết bạn thường đọc sách gì, tụi mình sẽ (phịa) cho bạn hay bạn là người như thế nào :’>