Ai cũng biết rồi đó, tụi mình ngoài thông minh, chăm chỉ, thân thiện, khiêm tốn tới thượng thừa, thì còn dư dả niềm vui và luôn mong muốn được lan tỏa. Nay có bày trò 30 ngày thử thách với đủ hoạt động hay ho nè, tham gia với tụi mình hông ?!