“Tôi trích dẫn người khác để biểu đạt bản thân tốt hơn <Michel de Montaigne> … và để khỏi phải nghĩ content mỗi khi lười” <Sakédemy>

Và đây, tập hợp những câu trích dẫn hay ho to nhỏ của chúng mình, tadaaaa