Tụi mình luôn tin vào sức mạnh của việc viết lách. Như Anne Frank đã từng đồng ý, “tôi có thể rũ bỏ được mọi thứ khi viết, nỗi đau biến mất và dũng khí hồi sinh”. Và hơn thế, tụi mình còn cho rằng quá trình viết sẽ giúp chúng ta khám phá thêm nhiều khía cạnh khác của bản thân. Sakédemy xin chia sẻ với các bạn một vài điều có thể giúp cho chuyện viết của bạn tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, kể cả là viết về những nỗi muộn phiền. Hoặc 1 cách nữa, đi học với tụi mình xem sao 😉